Wednesday, August 29, 2007

Fork

โดยปกติแล้วเว็บไซต์บางที่จะทำการแยกตัวเองออกเป็นหมวดเมื่อเว็บโตขึ้น แต่ไม่ใช่ที่นี่!!

ผมได้ทำการแยกส่วนที่เป็น essay ในภาษาต่างๆไว้ในอีกบล็อกหนึ่ง เนื่องจาก (ผมคิดว่า)ในอนาคตปริมาณของบทความประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นมาก แต่บทความเหล่านี้มันไม่ค่อยจะเกี่ยวอะไรกับเนื้อหาในบล็อกนี้เลย

ได้เวลาเริ่มเขียนต่อแล้ว หลังจากมึนๆ อู้ๆ กับชีวิตวุ่นๆช่วงนี้
(หวังว่าผมจะขยัน)

No comments: