Thursday, August 28, 2008

อดไป Barcamp Bangkok 2

ผมจะบินกลับถึงไทยเวลาบ่ายสามโมงของวันอาทิตย์ที่ 31 ซึ่งตรงกับวันที่สองของ Barcamp Bangkok ครั้งที่ 2 ดังนั้นผมจึงอดไปงานบารฺแคมพ์ ..อีกครั้ง

เดิมทีผมอยากจะพูดเรื่อง การเข้ารหัสและอำพรางข้อมูลแบบคลาสสิค (Classical Cryptography and Steganography) ซึ่งเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนุกและไม่เป็นเชิงเทคนิคซักเท่าไหร่ และเนื้อหาที่จะนำมาพูดนั้นจะนำมาจากสมุดจดวิชา Sicherheit und Zuverlässigkeit digitaler Systeme (Security and Reliability of Digital Systems) ซึ่งผมเรียนไปเมื่อหนึ่งปีก่อน

คำว่าคลาสสิคนั้นมีความหมายว่ามีมาก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกประดิษฐ์ขึ้นมา ซึ่งในส่วนของการเข้ารหัส (Cryptography) นั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วน

  • Transitional cipher เช่น Rail Fence Cipher
  • Subtitution cipher เช้น Ceasar cipher (และ ROT13), Vigenere cipher, และ Playfair cipher

หลังจากนั้นก็จะพูดถึงการอำพรางข้อมูล (Steganography) และยกตัวอย่างเช่น หมึกล่องหน (และกระดาศป้องกันหมึกล่องหน), microdots, และ the Doll Woman

หลังจากนั้นก็ลองทำโจทย์ง่ายๆตามหัวข้อที่พูดไป

ถ้ามีเวลาเหลืออาจขึ้นในส่วนต้นๆของ modern cryptography ซึ่งแบ่งเป็น assymetric key, symmetric key, และ hybrid key ซึ่งคงจะพูดถึงแค่หลักการของมัน

นอกจากนั้นอาจพูดถึงโพรโตคอลที่น่าสนใจ เช่น No-key protocol และ Zero-knowledge protocol ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะจัดมันอยู่ในประเภทคลาสสิคหรือสมัยใหม่ดี เนื่องจากมันเป็นอะไรที่ธรรมดามากจนคนยังใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้พูดเสียที

No comments: