Friday, January 4, 2008

Story of Stuff

ว่าจะเขียนถึงเรื่องเรื่องนี้นานมากกกแล้ว แต่ช่วงนี้ชีวิตเหลวแหลกไปหน่อย จนไม่ค่อยได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ขอแปะไว้สั้นๆละกันเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วได้มีโอกาสดูคลิปวีดีโอของเว็บ www.storyofstuff.com ซึ่งพูดถึงกระบวนการผลิตและบริโภคในปัจจุบันนั้นมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และต้นทุนของสินค้าชิ้นหนึ่งๆนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงแค่ไหน และเพื่อให้ได้สินค้าเหล่านั้น ใครกันบ้างที่เป็น "ผู้จ่าย"

ผมว่ามันเป็นคลิปที่อธิบายได้ชัดเจนและเห็นภาพมากๆ

บางทีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้เห็นอุตสาหกรรมที่พัฒนาได้อย่างยั่งยืน และไม่ทำให้เราเสียใจภายหลังเมื่อพบว่าสิ่งที่สูญเสียไปนั้นมันมีค่าแค่ไหน

สำหรับผม การคงอยู่ของต้นไม้และธรรมชาติ นั้นมีความสำคัญมากกว่า "ข้ออ้าง" ถึงผลเสียทางอ้อมของการขาดมันเสียอีก

ทำให้คิดไปถึงกรณีของภาวะโลกร้อน และการใช้รณรงค์ไม่ใช้กระทงโฟม ที่ผมมองว่าเป็นการหลอกลวงของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ไม่สนใจข้อมูลที่ขัดแย้งกับแนวคิดตัวเอง ถึงแม้ข้อมูลนั้นจะมาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์

ว่าแล้ว เรามาเริ่มต้นการอนุรักษ์จากการไม่หลับหูหลับตาเชื่อสื่อดีกว่า

4 comments:

Sucha said...

Follow your link.

Anonymous said...

กระทงโฟม...น่ำท่ออุดตัน เกี่ยวอะไรกับโลกร้อนน่ะ...

PoomK said...

นั่นสิ อ่านเองแล้วก็ยังงงๆ

ผมต้องการสื่อว่า มันมีการรณรงค์เลิกใช้กระทงโฟม โดยให้ใช้กระทงจากต้นกล้วยแทนเพื่อรักษาธรรมชาติ เช่นเดียวกับมีการรณรงค์ไม่ให้ใช้ก๊าซเรือนกระจก เพราะมันได้ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน

สองกรณีนี้ สิ่งที่เหมือนกันคือการยกเหตุผลมาเพียงแค่ครึ่งเดียว ซึ่งเป็นครึ่งที่สอดคล้องกับความคิดตัวเอง แต่ทั้งสองกรณีกลับไม่เสนอถึงข้อมูลโต้แย้งทางวิชาการ กรณีเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ในวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอง ก็มีการโฆษณาชวนเชื่อที่เลวร้ายอยู่

Anonymous said...

เบื่อเหมือนกัน พวก ที่วันๆคัดค้านโน่นนี่